Geliştiriciler için kaynaklar

Yazılımın kaynak kodlarına : http://sourceforge.net/projects/jteklif/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kütüphane dosyalarını https://sourceforge.net/projects/jteklif/files/extra/ linkinde bulabilirsiniz.

Henüz sourceforge.net’ te yayınlanmamış son kaynak kodlara bakmak için : Kaynak Kodlar linkine tıklayınız.
Javadoc (Java kaynak kod dokünmantasyonu)  : http://www.jteklif.com/javadoc/

Kaynak kodlarda sadeleştirme, yazım kurallarına uydurma ve kod dokümante edilmesi işlerine yoğunlaşılacaktır. Bu suretle temiz kodlanmış, örnek bir proje olması sağlanmaya çalışılacaktır.

Java geliştiricilerinin ihtiyaç duyacağı bazı kodlar:

  • SHA1 ile metin şifreleme tekniği (Kullanıcı şifre güvenliği için kullanılıyor) : Kodlara Bak
  • Ses dosyası çalıcı (wav), programa gömülen ses dosyasını dinletir : Kodlara Bak
  • Tarih gösterme ve kaydetme için (MySql, DerbyDB…) basit metodlar : Kodlara Bak
  • Tablolardan (Excell vs.), jTable içine veri aktarma : Kodlara Bak
  • Dosya işlemleri (Klasör oluşturma, klasör seçme, dosya varlığı kontrolü vs.) : Kodlara Bak
  • Sayıyı yazıya çevirme (Kuruşlu ve sınırsız basamaklı, Örneğin: binyüzseksen TL onbeş Kuruş, ayrıca yazılış şeklini istediğiniz gibi değiştirebilisiniz, örneğin: BinYüzSeksen TL OnBeş Kuruş). : Kodlara Bak
  • Resim ölçekleme (en boy oranı korunarak boyutlandırma) : Kodlara Bak